ALTERNATE - Internetbrugsbetingelser

Print udgave

1.
Alternate frasiger sig ethvert ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvalitet af de tilvejebragte informationer. Garantikrav af enhver art mod ALTERNATE, der skyldes anvendelse eller manglende anvendelse af de givne informationer eller ved anvendelse af fejlagtige eller ufuldstændige informationer, er udelukket, hvis der fra ALTERNATE's side ikke foreligger forsætlig eller grov uagtsomhed.
2.
Alle tilbud er uden forbindende. ALTERNATE forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre, supplere eller slette de offentliggjorte materialer eller tilbud helt eller delvist og uden forudgående varsel eller at indstille de offentliggjorte materialer midlertidigt eller endegyldigt.
3.
Alle de på vores hjemmeside nævnte og evt. tredjeparts-beskyttelse mærker og varemærker er uden begrænsninger underkastet bestemmelserne i den til enhver til gældende varemærkeret samt ejendomsretten for de pågældende registrerede indehavere. Alene på grundlag af nævnelsen kan det ikke konkluderes, at det pågældende mærke eller varemærke ikke er beskyttet en tredjeparts rettigheder.
4.
Ophavsretten (copyright) for offentliggjorte objekter, fremstillet af ALTERNATE selv, vil fortsat udelukkende tilhøre ALTERNATE. Enhver gengivelse eller anvendelse af grafik, tekster, lyddokumenter og videosekvenser i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt uden forudgående skriftlig aftale herom.
5.
Hvis ALTERNATE giver brugeren ret til at sætte ordlisteartikler, produktanmeldelser, tagging, kommentarer eller andre funktioner samt selvforfattede tekster på www.alternate.dk, vil disse være underkastet følgende begrænsninger:
  • Alle tekster, som indeholder amoralsk, pornografisk, ungdomsskadeligt eller voldsforherligende materiale, er principielt forbudt. Det samme gælder indhold, der fremmer eller forherliger vold eller racediskrimination, som er stødende eller nedrakkende.
  • Produktanmeldelser og tags er hverken beregnet til kommunikation mellem de forskellige brugere, ligesom de heller ikke er tænkt til at give vurderinger af vores ydelser. Det samme gælder enhver kritik, som ikke er møntet på selve produktet, samt upassende kommentarer. Anmeldelser bør være begrundet så nøjagtigt som muligt, så de er relevante for andre brugere. Bemærkninger som fx "Fingrene væk" er ikke relevante og utilstrækkelige til, at andre brugere kan danne sig et indtryk af produktet.
  • Ordlisteartikler eller -ændringer, som ikke svarer til de faktiske kendsgerninger, skal udelades.

Alternate giver ingen personer en garanteret ret til offentliggørelse af selvforfattede tekster, og vi forbeholder os til enhver tid retten til at slette indlæg, som strider mod ovenstående forskrifter. Ved forsætlig overtrædelse forbeholder vi os udtrykkeligt retten til at tage retslige skridt. Når vi standser tekster, får brugeren et uindskrænket, uigenkaldeligt og tidsubegrænset forbud mod at bruge ALTERNATE. Vi beder dig venligst gøre os opmærksom på tekster, som du måtte finde anstødelige eller upassende og ikke overholder vores retningslinjer. De pågældende tekster vil omgående blive kontrolleret og evt. fjernet. I de forskellige interaktive tilbud i vores webshop, fx ved tagging og ordlisten, findes der funktioner, med hvilke du nemt og ukompliceret kan gøres os opmærksom på en generende tekst.
6.
Disse bestemmelser skal betragtes som en del af ethvert af ALTERNATE's internet-tilbud, og hvis dele eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke længere eller ikke fuldstændigt overholder det gældende retsgrundlag, vil de øvrige dele af dokumentet forblive uændret, både hvad angår indhold og gyldighed.
Alle priser er inklusive moms, plus leveringsomkostninger og levering fee
4
Vores tidligere pris
Sidst set (0)
https://click.alternate.de