Alternate bruger cookies for gøre online shopping til en bekvem oplevelse. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du cookies.. X
Almindelige forretningsbetingelser med kundeinformationer
1. Anvendelsesområde
2. Indgåelse af aftaler
3. FORTRYDELSESRET
4. Priser og betalingsbetingelser
5. Leveringsbetingelser
6. Garantiforpligtelse
7. GÆLDENDE RET OG VÆRNETING
1) Anvendelsesområde
1.1 De foreliggende forretningsbetingelser for ALTERNATE GmbH, Philipp- Reis- Str. 2-3, 35440 Linden, Tyskland (efterfølgende "sælger") finder anvendelse ved alle aftaler, som en forbruger eller forretningsdrivende (efterfølgende "kunde") indgår med sælger omkring de varer, som sælger tilbyder i sin onlineshop. Hermed fraskrives kundens ret til at inddrage egne betingelser, medmindre andet er aftalt.
1.2 Ved forbruger forstås i disse almindelige forretningsbetingelser enhver fysisk person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Ved erhvervsdrivende forstås i disse almindelige forretningsbetingelser en fysisk eller juridisk person eller et personselskab med retsevne, der i forbindelse med afslutningen af en retshandel handler inden for sit erhverv.
2) Indgåelse af aftaler
2.1 De produktbeskrivelser, som fremgår af sælgers onlineshop, udgør ingen bindende tilbud fra sælgers side, men tilsigter derimod, at kunden afgiver et bindende tilbud.
2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via den onlinebestillingsformular, som findes i sælgers onlineshop. Når kunden - efter at have lagt de udvalgte varer og/eller ydelser i den virtuelle indkøbskurv og gennemført den elektroniske bestillingsproces - klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen, afgiver vedkommende et juridisk bindende aftaletilbud på de varer og/eller ydelser, der ligger i indkøbskurven.
2.3 Sælger kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage
- ved at sende en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail) til kunden, idet tidspunktet, hvor ordrebekræftelsen ankommer hos kunden, er afgørende, eller
- ved at levere den bestilte vare til kunden, idet tidspunktet, hvor varen leveres hos kunden, er afgørende.
Såfremt flere af de ovennævnte alternativer gennemføres, anses aftalen for at være indgået på det tidspunkt, hvor det første af de respektive alternativer blev gennemført. Hvis sælger ikke accepterer kundens tilbud inden for den førnævnte frist, anses tilbuddet for afslået, og kunden er derved ikke længere bundet af sin viljeserklæring.
2.4 Fristen for accept af tilbuddet regnes fra den dag, hvor kunden afgiver sit tilbud, og udløber ved udgangen af det femte døgn efter dagen, hvor kunden afgav sit tilbud.
2.5 Ved afgivelse af tilbud via sælgers onlinebestillingsformular gemmes aftalens ordlyd af sælger, som efter kundes bestilling sender den til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev) sammen med de foreliggende almindelige forretningsbetingelser. Aftalens ordlyd arkiveres derudover på sælgers internetside, og kunden har gratis adgang til teksten ved at logge sig ind på sin passwordbeskyttede kundekonto under anvendelse af de respektive login-data, forudsat, at vedkommende forud for afgivelsen af sit tilbud har oprettet en kundekonto i sælgers onlineshop.
2.6 Så længe kunden endnu ikke har afgivet en bindende bestilling via sælgers onlinebestillingsformular, kan vedkommende løbende korrigere de indtastede oplysninger ved sædvanlig anvendelse af tastatur og mus. Forud for den bindende bestilling vises alle indtastede oplysninger desuden i et ekstra vindue, hvori kunden skal bekræfte rigtigheden af de indtastede oplysninger og hvor vedkommende igen har mulighed for at korrigere oplysningerne ved sædvanlig anvendelse af tastatur og mus.
2.7 Aftalen kan indgås på dansk eller tysk.
3) FORTRYDELSESRET
3.1 Forbrugeren har som udgangspunkt fortrydelsesret.
3.2 Nærmere oplysninger om fortrydelsesretten findes i sælgerens sælgers vejledning om fortrydelsesret.
4) Priser og betalingsbetingelser
4.1 Medmindre andet fremgår af sælgers produktbeskrivelse, svarer de angivne priser til de samlede priser inklusive moms. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger oplyses særskilt i pågældende produktbeskrivelse.
4.2 Ved levering til lande uden for Den Europæiske Union kan der opstå yderligere omkostninger, som sælger ikke er ansvarlig for og som skal afholdes af kunden. Herunder hører eksempelvis omkostningerne i forbindelse med betalingen via et kreditinstitut (f.eks. overførselsgebyrer, vekselgebyrer) eller importafgifter (f.eks. told).
4.3 Kunden har forskellige betalingsmuligheder, som fremgår af sælgers onlineshop.
4.4 Hvis der er aftalt forudbetaling, forfalder beløbet til betaling straks efter indgåelse af aftalen.
4.5 Hvis betalingsmetoden "PayPal" vælges, sker afviklingen af betalingen via betalingstjenesten PayPal (Europe) Sàrl. et Cie S.C.A,, 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg i henhold til PayPal's brugeraftale, som findes på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Dette forudsætter blandt andet, at kunden åbner en PayPal-konto eller allerede har en sådan konto.
5) Leveringsbetingelser
5.1 Varerne sendes med posten til den leveringsadresse, som kunden har oplyst, medmindre andet er aftalt. Gældende er den leveringsadresse, der er oplyst til sælger under bestillingsprocessen.
5.2 Hvis transportvirksomheden sender varen tilbage til sælger, fordi det ikke var muligt at aflevere den til kunden, afholder kunden de omkostninger, der er forbundet med den mislykkede forsendelse. Dette gælder ikke, hvis kunden udøver sin fortrydelsesret retmæssigt, hvis den omstændighed, der førte til den manglende mulighed for levering, ikke kan lægges ham til last, eller hvis han midlertidigt var forhindret i at modtage leveringen, medmindre sælger havde underrettet ham om leveringen en passende tid i forvejen.
5.3 Selvafhentning tilbydes ikke.
6) Garantiforpligtelse
Lovens bestemmelser om garantiforpligtelse finder anvendelse.
7) GÆLDENDE RET OG VÆRNETING
7.1 Hvis kunden handler som forbruger, som beskrevet i 1.2, finder dansk ret anvendelse på alle retsforhold mellem parterne med undtagelse af lovgivningen om internationalt køb af løsøre, og kundens bopæl er eksklusivt værneting for alle tvister vedrørende nærværende aftale.
7.2 Hvis kunden handler som erhvervsdrivende som beskrevet i 1.2, finder tysk ret anvendelse på alle retsforhold mellem parterne med undtagelse af lovgivningen om internationalt køb af løsøre, og sælgerens hjemsted er eksklusivt værneting for alle tvister vedrørende nærværende aftale.
OBS til bortskaffelse af batterier:
Batterier indeholder værdifulde materialer, som er faktisk skadelige for miljøet, men som kan genbruges. Brugte batterier må ikke komme i husholdningsaffald og skal bortskaffes separat. For forhandlerne er det en juridisk forpligtelse til at tage gamle batterier tilbage, og forbrugerne er forpligtet til bortskaffe batterierne via en egnet samling.
TrashCan
De rigtige skraldespande iht. batterierne genkender du på de kemiske forkortelser, der er trykt på emballagen. Her er de kemiske afkortelserne på de skadelige stoffer:
Pb = bly
Cd = cadmium
Hg = kviksølv
Selvfølgelig kan kunden også returnere batterier, som er købt hos os.
Send venligst en frankeret pakke med bemærkningen "Bortskaffelse af batterier " på:
ALTERNATE GmbH, Konrad-Zuse-Strasse 701, D-35440 Linden.
Vores fælles miljø siger tak.
ALTERNATE GmbH
Philipp-Reis-Str. 2-3
D-35440 Linden
Instruktør: Carsten KELLMANN
District Court Giessen
HRB 2110
Skat ID No:. DE 112595008


Her kan du downloade vores generelle vilkår som PDF: PDF-version
Alle priser er inklusive moms, plus leveringsomkostninger og levering fee
4
Vores tidligere pris
Sidst set (0)
https://click.alternate.de